Phú Bình, Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 33, khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị Ban Thường vụ huyện Phú Bình lần thứ 33.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình đối với công tác thu ngân sách quý I năm 2023; tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai trên địa bàn; việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển các sản phẩm có lợi thế huyện Phú Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 và nội dung quan trọng khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình cần quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị tốt cho việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xác định rõ những khó khăn, tồn tại hạn chế để đề ra giải pháp thực hiện phù hợp; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; chú trọng bồi dưỡng chất lượng đội ngũ cán bộ; đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra./.