Hội nghị bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện lãnh đạo UBND thành phố Thái Nguyên là đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Nguyên tắc bàn giao là bàn giao nguyên trạng các nhiệm vụ, công việc đã, đang lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và các lĩnh vực trực tiếp phụ trách cho các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 để chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII./.