hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh thai nguyen lan thu 12
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin một số nội dung của Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; báo cáo xin chủ trương thực hiện Dự án Hồ Núi Cốc và báo cáo điều chỉnh mô hình đầu tư, vốn đầu tư thực hiện 09 dự án thuộc Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu.

Đối với những quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể, Nghị quyết Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhấn mạnh vào các nội dung: ưu tiên ngân sách cho công tác dân số và phát triển; tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Trong đó, tinh gọn bộ máy được Trung ương đặc biệt nhấn mạnh và yêu cầu trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đổi mới hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Để thực hiện Nghị quyết, trước mắt tỉnh Thái Nguyên tạm dừng tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh và bổ nhiệm cán bộ từ ngày 20/10 cho đến khi có hướng dẫn cụ thể của Trung ương.

Đối với Dự án Hồ Núi Cốc và Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng tình về chủ trương, giải pháp thực hiện; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến sát thực để triển khai thực hiện hiệu quả các dự án, đế án. Đồng thời kỳ vọng dự án sẽ sớm hoàn thành, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh, hiện đại.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đây là những ý kiến thẳng thắn, trung thực và trách nhiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ lựa chọn tiếp thu tối đa, hoàn chỉnh các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng quy trình./.