hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh lan thu 9 khoa xix
Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Hoà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

hoi nghi ban chap hanh dang bo tinh lan thu 9 khoa xix
Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Báo cáo đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017; Đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm Trà Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020; Tờ trình xin chủ trương thực hiện đường Bắc Sơn kéo dài thành 2 dự án; Dự án nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên...Đây đều là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Qua nghiên cứu tài liệu, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tích cực trọng tâm, trọng điểm vào từng nội dung cụ thể; phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cáo chất lượng các báo cáo, đề án trên.

Giải trình các ý kiến đại biểu nêu, thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thêm một lần nữa nhấn mạnh vai trò chỉ đạo và định hướng đúng đắn của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh quý I năm 2017. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân tiếp tục được cải thiện…

Đối với Đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm Trà Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2020, nội dung được các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm và thảo luận sôi nổi nhất, UBND tỉnh sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện đề án trên tinh thần trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế, phấn đấu đưa kinh tế Thái Nguyên đi lên từ cây chè, xứng đáng là quê hương Đệ nhất danh trà...

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017. Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện cũng còn bộc lộ một số tồn tại đó là: tiến độ triển khai một số công trình, đề án, dự án trọng điểm còn chậm; việc huy động các nguồn lực đầu tư gặp nhiều khó khăn; chất lượng, nội dung công tác tham mưu trên một số lĩnh vực còn hạn chế...

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các cơ quan tham mưu khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các văn bản đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua, để tổ chức, triển khai thực hiện. Trong đó, cần xem xét đến việc phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; cân đối nguồn lực để dành cho đầu tư phát triển và phân kỳ đầu tư hợp lý, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của địa phương, đơn vị đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, với quan điểm thu hút các dự án lớn đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư năm 2017 và toàn bộ các dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020.

Về tình hình và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ: Cần huy động tổng hợp và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để cho đầu tư phát triển; chủ động tháo gỡ khó khăn, dành nguồn lực thỏa đáng cho các công trình, dự án lớn có sức lan tỏa và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung quản lý những dự án mới được cấp phép; tiếp tục chỉ đạo rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm những dự án có vi phạm hoặc ngăn ngừa các dự án có biểu hiện vi phạm về tiến độ, chất lượng, quy trình, quy định; xử lý nghiêm các dự án gây ô nhiễm môi trường.

Về công tác cán bộ, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tiếp tục rà soát cơ cấu bộ máy tổ chức, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; công tác bổ nhiệm nhân sự trực thuộc các sở, ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; làm tốt công tác đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần đổi mới của Trung ương, sớm ban hành quy định số lượng cấp phó phòng, ban, chi cục, trung tâm thuộc các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh. Chỉ đạo triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức...

Sau một thời gian làm việc, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 đã hoàn thành chương trình đề ra./.