Thái Nguyên 35
Cảm giác: 42
Cao/Thấp: 35/35
Độ ẩm: 70%
mây cụm
Cập nhật: 27-07-2021 19:30:48
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 27/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 27/07/2021 09:00 35 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 12:00 36 mây cụm
Thứ ba, 27/07/2021 15:00 33 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/07/2021 18:00 29 mưa vừa
Thứ ba, 27/07/2021 21:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 03:00 31 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ tư, 28/07/2021 15:00 27 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 18:00 26 mưa vừa
Thứ tư, 28/07/2021 21:00 25 mưa vừa
Thứ năm, 29/07/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ năm, 29/07/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 29/07/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 06:00 36 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 09:00 34 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 30/07/2021 18:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 30/07/2021 21:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 28 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 31 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2021 20:33
Ngày 15/6, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 7, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.