Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XX
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nêu rõ: Ngày 01/8/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2). Trong đó có nêu, tỉnh Thái Nguyên dự kiến được bố trí 205 tỷ đồng để đầu tư 03 dự án thuộc lĩnh vực Y tế, gồm: Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và mua sắm thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên; Dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho 04 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Thái Nguyên và Dự án Đầu tư xây mới 03 trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Thái Nguyên. Chính Phủ cũng đề nghị các địa phương hoàn thành thủ tục đầu tư dự án chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn; hoàn thành các thủ tục đầu tư, báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2022. Để bảo đảm tiến độ thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành họp, cho chủ trương đầu tư 03 dự án nêu trên. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh tiếp tục cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể, tạo thống nhất để triển khai thực hiện.

Hội nghị cũng tiến hành cho ý kiến vào các nội dung: Về bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022; thảo luận, cho ý kiến về việc bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; 04 dự thảo Chương trình hành động do Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình để kịp thời triển khai có hiệu quả các Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua.

Thống nhất các ý kiến tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản, bảo đảm cơ sở pháp lý, tuân thủ đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trình HĐND tỉnh và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.