Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tham gia hội diễn có sự góp mặt của trên 400 diễn viên là các cựu giáo chức của nhà trường, cán bộ giáo viên các khoa và các em sinh viên. Với nội dung ca ngợi về quê hương, đất nước, về Đảng, Bác Hồ; ca ngợi ngành giáo dục, tôn vinh nghề dạy học. Hội diễn là sân chơi lành mạnh, tạo sự đoàn kết gắn bó, giao lưu, đẩy mạnh phong trào văn hóa, nghệ thuật; thể hiện ý nghĩa truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, tri ân tới các thầy cô giáo tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023