Hoàn thành chấm thi tốt nghiệp THPT trước ngày 22-7

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cử 178 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi tự luận và trắc nghiệm; thực hiện quy trình làm phách một vòng. Trong quá trình chấm thi, các đơn vị sẽ thực hiện chấm kiểm tra ít nhất 5% số bài thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần thứ nhất hoặc lần chấm thứ hai theo tiến độ chấm thi và chỉ đạo của Trưởng ban chấm thi tự luận.

Theo kế hoạch, công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 22/7/2022; công bố kết quả thi vào ngày 24/7/2022; xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất vào ngày 26/7/2022./.