Hỗ trợ sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo
Mô hình kinh tế sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ của gia đình chị Nguyễn Thị Hương, xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh

Bị bệnh u não, lại là bà mẹ đơn thân, nhiều năm qua, gia đình chị Vũ Thị Lương là hộ nghèo tại địa phương. Năm 2019, từ nguồn vốn ủy thác của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Cổ Lũng với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Lương, chị Lương đã được vay 20 triệu đồng với lãi suất thấp. Từ nguồn vốn này, chị Lương đã mua hơn 1000 gốc keo để đầu tư trồng rừng, mở rộng diện tích chè hiện có của gia đình.

Chị Vũ Thị Lương, xóm Làng Phan, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương chia sẻ: “Nguồn vốn mà Hội phụ nữ xã hỗ trợ cho mẹ con tôi rất đáng quý, là động lực giúp chúng tôi vươn lên thoát nghèo”.

Không chỉ giúp hội viên từng bước thoát nghèo, thời gian vừa qua, các cấp hội phụ nữ huyện Phú Lương đã triển khai nhiều hoạt động giúp hội viên phụ nữ vươn lên làm giàu.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hương, xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp hơn 10 năm nay. Hiện nay, gia đình chị Hương đang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ với hơn 5000m2 chè lai, 300 gốc bưởi. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về hơn 100 triệu đồng. Để có được kết quả đó, bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tức Tranh còn tổ chức nhiều lớp tập huấn, phổ biến kiến thức cho những hội viên như chị Hương.

Chị Nguyễn Thị Hương, xóm Gốc Gạo, xã Tức Tranh, huyện Phú Lương cho biết: “Mô hình của nhà mình đã và đang phát triển. Mình hy vọng chị em phụ nữ sẽ cùng gia đình mình tiếp tục nhân rộng và duy trì sản xuất theo hướng hữu cơ để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và người tiêu dùng”.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Lương hiện có gần 20 nghìn hội viên. Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, thời gian vừa qua, Hội đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” nhằm cải thiện, nâng cao đời sống cho hội viên. Trong 5 năm, hội Phụ nữ đã khai thác và quản lý trên 380 tỷ đồng từ nguồn vốn của các Ngân hàng cho trên 6.500 hội viên vay vốn, từ đó đã có 362 hộ nghèo do Phụ nữ làm chủ được thoát nghèo.

Bà Hầu Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tức Tranh, huyện Phú Lương chia sẻ: “Chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức cho hội viên. Khai thác các nguồn lực từ ngân hàng chính sách và chúng tôi còn khai thác, huy động nguồn lực từ quỹ tiết kiệm tại chi hội"

Bà Khuông Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Lương thông tin: “Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Lương sẽ thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vốn vay, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì sinh hoạt trong tổ, nắm chắc các hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm với nhau, phấn đấu 100% hộ hội viên phụ nữ tự chủ về kinh tế, thoát nghèo bền vững”.

Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Phú Lương. Từ phong trào do hội phụ nữ phát động đã góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo tại địa phương.