ho tro hoi vien phat trien kinh te tap the da ps

Với sự hỗ trợ của Hội nông dân, người dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư vốn, mở rộng ngành nghề mới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên trong phát triển sản xuất, kinh doanh, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho trên 3.300 hộ vay, với tổng dư nợ trên 140 tỷ đồng; quản lý và sử dụng hiệu quả gần 4 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân triển khai cho 9 dự án, 86 hộ được vay.

Với sự hỗ trợ của Hội, nhiều nông dân trên địa bàn đã mạnh dạn đầu tư vốn, mở rộng ngành nghề mới, củng cố nghề truyền thống, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp bền vững./.