Hội viên phụ nữ với phong trào thi đua yêu nước
Hội viên phụ nữ thực hiện phong trào “Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn” để bảo vệ môi trường

Xuất phát từ mục đích giảm thiểu sử dụng túi nilon, mô hình Chi hội phụ nữ sử dụng làn khi đi chợ của Chi hội phụ nữ tổ 11 được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quang Trung chọn làm mô hình điểm trong phong trào chống rác thải nhựa. Bên cạnh đó, các chi hội cũng triển khai mạnh mẽ phong trào “Thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn”. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hạn chế sử dụng đồ nhựa đã trở thành thói quen của nhiều hội viên, phụ nữ và người dân

Bà Mai Trần Khanh, Chi hội phụ nữ tổ 11, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên cho biết: “Khi phân loại rác thải thì sẽ có nhiều nguyên liệu tái chế đem lại nhiều ích lợi để giúp đỡ hội viên và trẻ em khó khăn”.

Phong trào thi đua yêu nước của hội viên phụ nữ còn được triển khai rộng rãi trong tầng lớp công nhân, viên chức, người lao động. Trong mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua, như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục; phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu tốt, phục vụ giỏi” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Chị Hoàng Thị Anh Hiên, Phòng Kiểm soát chi, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: “Với nhiệm vụ là cán bộ quản lý chi ngân sách Nhà nước tôi luôn xác định luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, đảm bảo kiểm soát tốt các khoản chi an toàn, đúng chế độ quy định vì mục tiêu xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, Kho bạc Nhà nước điện tử”.

Các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp hội phụ nữ phát động đã phát huy nội lực, khả năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các tầng lớp phụ nữ trên các lĩnh vực. Cũng từ đây, vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và việc thực hiện bình đẳng giới.