Thái Nguyên 16
Cảm giác: 16
Cao/Thấp: 16/16
Độ ẩm: 97%
mây đen u ám
Cập nhật: 22-01-2022 04:01:10
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 22/01/2022 00:00 16 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 03:00 17 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 09:00 20 mây đen u ám
Thứ bảy, 22/01/2022 12:00 18 mây đen u ám
Thứ bảy, 22/01/2022 15:00 19 mây đen u ám
Thứ bảy, 22/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ bảy, 22/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 23/01/2022 09:00 24 mây cụm
Chủ nhật, 23/01/2022 12:00 21 mây rải rác
Chủ nhật, 23/01/2022 15:00 20 bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 23/01/2022 18:00 19 mây thưa
Chủ nhật, 23/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 06:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 09:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 12:00 21 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 15:00 20 mây rải rác
Thứ hai, 24/01/2022 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 24/01/2022 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 06:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 09:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 12:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 25/01/2022 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ ba, 25/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 00:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 03:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 06:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 09:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 26/01/2022 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 15:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 18:00 19 mưa nhẹ
Thứ tư, 26/01/2022 21:00 19 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Hội viên phụ nữ với phong trào thi đua yêu nước

22/10/2021 23:30
Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những việc làm hàng ngày thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực xây dựng và triển khai. Thông qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể tiên tiến với nhiều cách làm hay, qua đó khẳng định hơn nữa vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.