Hội nghị trực tuyến diễn đàn thương mại điện tử Việt Nam-EU
Toàn cảnh diễn đàn tại điểm cầu Thái Nguyên

Sau 1 năm chính thức có hiệu lực, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy thương mại hai chiều, mà còn là lợi thế ưu việt cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong bối cảnh kinh tế, giao thương toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch COVID-19 gây ra.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những chuyển biến kinh tế - thương mại Việt Nam - EU sau khi EVFTA đi vào thực thi; Tình hình phục hồi của thị trường EU và vai trò của EVFTA đối với phát triển kinh tế - thương mại Việt Nam - EU.

Đối với Việt Nam, Bộ Công thương, cùng hệ thống các Thương vụ Việt Nam tại EU sẽ nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp hai bên khai thác tối đa ưu thế từ Hiệp định này.

Còn tại Thái Nguyên, Sở Công thương đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định EVFTA của tỉnh gồm 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, trong đó chú trọng hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp về chính sách, cơ chế trong quá trình triển khai hiệp định này.