Hiệu quả từ một công trình giám sát đầu tư cộng đồng
Ban Giám sát đầu tư cộng đồng là những người đã có kinh nghiệm trong quá trình công tác, am hiểu về các công trình xây dựng

Tuyến đường liên tổ phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên có chiều dài hơn 3,5km với tổng mức đầu tư hơn 9,8 tỷ đồng được hoàn thành và đi vào sử dụng từ 5/2022 đã tạo điều kiện đi lại thuận lợi người dân. Để công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng có vai trò quan trọng của ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Ông Vũ Xuân Được, Thành viên Ban Giám sát cộng đồng phường Cam Giá, TP Thái Nguyên cho biết: "Theo yêu cầu của bà con phải hạ thấp con đường này xuống, vì vậy Ban giám sát chúng tôi phải làm việc trực tiếp với nhà thầu để tìm biện pháp thực hiện, đồng thời phải mở hai bên rãnh thoát nước...".

Ông Nguyễn Thanh Long, Tổ dân phố số 8, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên nhận xét: "Từ các lãnh đạo ở trên cho đến các thành viên giám sát thường xuyên có mặt, rất tận tình... những gì chưa đúng, chưa được là các bác ấy có ý kiến ngay với nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng đã vui vẻ đáp ứng hết các yêu cầu của Ban giám sát cộng đồng. Tôi nghĩ chất lượng con đường này rất đảm bảo".

Để đảm bảo công tác giám sát có hiệu quả, Ban Giám sát đã mời đại diện nhân dân tham gia giám sát công trình, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong suốt quá trình thi công. Những vấn đề mà cộng đồng có ý kiến, kiến nghị, Ban giám sát đã tổng hợp, chuyển tới các đơn vị liên quan và để nghị nhà đầu tư, nhà thầu giải trình, xử lý kịp thời.

Ông Tạ Quang Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cam Giá, TP Thái Nguyên cho biết: "Trong các thành viên Ban Giám sát chúng tôi mời các bác đã có kinh nghiệm trong quá trình công tác, am hiểu về các công trình. Trong quá trình giám sát có ý kiến, kiến nghị, sau khi công trình đưa vào sử dụng được nhân dân đánh giá rất cao".

Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với công trình đường liên tổ của phường Cam Giá đã thực sự phát huy quyền dân chủ của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện các công trình dự án trên địa bàn./.