Xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai hiện có hơn 130 hộ dân đều là đồng bào dân tộc Mông. Những năm qua, nhờ các chính sách về an sinh xã hội và phát triển kinh tế như hỗ trợ vốn, cây con giống, tập huấn kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc Mông nơi đây ngày càng được nâng lên.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Võ Nhai
Từ các chương trình 134, 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đã được huyện Võ Nhai quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Hoàng Văn Tài, xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: " Được Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho con bò, sau đó cho vay nguồn vốn ưu đã về dân tộc phát triển triển kinh tế và giảm nghèo"

Từ các chương trình 134, 135, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đã được huyện Võ Nhai quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tất cả các trục đường liên xã, xóm, kênh mương nội đồng được kiên cố hoá; 100% xóm, bản được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% hệ thống trạm y tế, nhà văn hoá tại xã, xóm bản đạt chuẩn, tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số của huyện giảm từ 34,3% năm 2016, nay chỉ còn 11%.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện vùng cao Võ Nhai
Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Võ Nhai

Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho biết: " Qua chính sách đó đã tạo hiệu quả thiết thực, nhận thức của người dân được nâng lên. Việc cho con đi học, khám chữa bệnh, giao lưu người dân có ý thức rất tốt. Bên cạnh đó, phát triển kinh tế cũng có nhiều chuyển biến, giao lưu vùng miền tốt hơn"

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Võ Nhai đã và đang góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số,vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và đã tạo động lực quan trọng để đẩy nhanh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện từ 43% năm 2010 đến năm 2020 đã giảm xuống còn dưới 10%.