Hiệu quả từ các câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình
Buổi sinh hoạt định kỳ CLB phòng chống bạo lực xóm Đồng Chung, xã Tiên Hội, huyện Đại Từ .

Cùng tìm cách để hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình, cũng như tuyên truyền vận động người dân thực hiện có hiệu quả luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, luật bình đẳng giới là một trong những việc làm thường xuyên của các thành viên CLB phòng chống bạo lực xóm Đồng Chung, xã Tiên Hội tại buổi sinh hoạt định kỳ. Sau gần 8 năm đi vào hoạt động tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn đã giảm rõ rệt.

Bà Trần Thị Tỵ - Xóm Đồng Chung, xã Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: "Khi gia đình có yêu cầu, các thành viên CLB sẵn sàng có mặt để hòa giải 1 cách có hiệu quả nhất".

Huyện Đại Từ có 284 Câu lạc bộ Phòng, chống bạo lực gia đình, với hơn 2100 thành viên tại các xóm, tổ dân phố. Ngoài việc duy trì hoạt động, các câu lạc bộ luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể để tiến hành hoà giải, tư vấn, tuyên truyền lồng ghép nội dung về phòng, chống BLGĐ. Đa số các CLB đều hoạt động có hiệu quả, can thiệp và xử lý thành công nhiều vụ việc bạo lực gia đình.

Ông Nguyễn Văn Phú - Phó chủ tịch UBND xã Tiên Hội, Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: "Việc thành lập CLBPhòng, chống bạo lực gia đình có ý nghĩa quan trọng để góp phần xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa, xã nông thôn mới kiểu mẫu

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi sẽ tham mưu thực hiện và tuyên truyền phố biến pháp luật đến các gia đình, nâng cao công tác biểu dương khen thưởng, thực hiện công tác giáo dục pháp luật, bình đẳng giới trong thời gian tới đạt kết quả tốt hơn".

Hiệu quả mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện Đại Từ đã phát huy nhiều hiệu quả tích cực, nhận thức của các thành viên trong gia đình được nâng lên rõ nét.Đặc biệt, thông qua các hoạt động của các câu lạc bộ cũng đã tạo nên sự liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong việc triển khai lồng ghép vào các hoạt động của phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới./.