Hiệu quả trong giám sát môi trường bằng các trạm quan trắc tự động
Công nhân công ty Cổ phần xi măng La Hiên theo dõi hệ thống xử lý khí thải

Hệ thống xử lý khí thải hoạt động theo dây chuyền khép kín, theo đó, giảm lượng CO2 trong khí thải. Để thuận tiện cho các cơ quan chức năng quản lý về môi trường cũng như giúp công ty giảm tiêu hao năng lượng trong quá trình sản xuất, công ty đã chủ động đầu tư 2 Trạm Quan trắc tự động, 8 vị trí với chi phí đầu tư trên 10 tỷ đồng, vận hành và kết nối về Sở tài Nguyên và môi trường từ tháng 6 năm 2020.

Đến nay, hệ thống đã và đang hoạt động hiệu quả, quản lý tốt nồng độ bụi phát tán ra môi trường xung quanh./.