Hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ
Đàn bò nuôi của gia đình ông Đàm Văn Chân - Xóm Cầu Gai, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ.

Dự án nuôi bò tại xóm Cầu Gai, xã Nam Hòa được Hội nông dân huyện Đồng Hỷ triển khai cho 10 gia đình hội viên nông dân được vay vốn quĩ hỗ trợ nông dân của trung ương hội, với tổng nguồn vốn 400 triệu đồng. Đối với Trưởng nhóm Vi Thị Hảo được vay vốn quĩ hội nông dân để chăn nuôi bò của xã Nam Hòa, khi đứng ra vay vốn chị đã đầu tư vào chăn nuôi bò sinh sản. Sau gần 2 năm chăn nuôi, đàn bò phát triển tốt, việc bán bê con cũng gặp thuận lợi, thu nhập ổn định, tranh thủ việc làm nông nghiệp vẫn có thể chăn nuôi được cả đàn bò.

Ông Đàm Văn Chân - Xóm Cầu Gai, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ: "Do điều kiện vốn còn thiếu nên nuôi bò chủ yếu gia đình chăn nuôi bằng cỏ, bệnh tật thì cùng k hay bị mắc, đến vụ thu hoạch lúa lại có rơm chăn, bò đến lứa đẻ, bê cứ 1 năm xuất chuồng được 17 đến 18 triệu/con".

Gia đình ông Ân Văn Vượng xóm Cầu Gai, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ đã bắt đầu nuôi bò thương phẩm từ những năm trước, mỗi năm gia đình lại nuôi tăng số bò khi có diện tích trồng cỏ. Nhờ được vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân là động lực để khuyến khích, động viên gia đình anh Vượng tiếp tục chăn nuôi đàn bò tốt hơn cho đến thời điểm hiện nay.

Hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nông dân tại xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ
Ông Ân Văn Vượng chăn nuôi bò chủ yếu bằng cỏ và rơm rạ.

Ông Ân Văn Vượng Xóm Cầu Gai - Xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên mong muốn: "Mong muốn của tôi có là thêm nguồn vốn hỗ trợ nữa để phát triển kinh tế gia đình".

Chị Vi Thị Hảo - Xóm Cầu Gai, xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: "Từ khi bắt đầu nhận nguồn vốn vay hỗ trợ của Hội Nông dân, đầu tiên tôi cũng hướng dẫn các tổ hội viên để họ sử dụng vốn đúng mục đích. Tôi cũng thường xuyên đến từng hộ kiểm tra và lắng nghe ý kiến những khó khăn, thuận lợi của họ để tìm hướng giải quyết, ngoài ra hướng đẫn các hộ chăn nuôi như thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất".

Đề án “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2017 - 2020”, Hội Nông dân huyện Đồng Hỷ đã triển khai 10 dự án, với số tiền trên 4,2 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân. Trong đó, có Dự án chăn nuôi bò tại các xã Minh Lập, Hòa Bình, Nam Hòa. Các dự án này tạo điều kiện giúp cho các hội viên nông dân được vay vốn, với số tiền từ 30 đến 40 triệu đồng/ hộ; tùy thuộc vào mục đích sử dụng vốn nuôi, trồng mà thời hạn cho vay lên đến 3 năm. Hội nông dân huyện Đồng Hỷ giao cho các xã lựa chọn những gia đình có nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ gốc và lãi, chọn mô hình chăn nuôi phù hợp theo định hướng phát triển của từng địa phương. Đối với xã Nam Hòa, việc vay vốn chăn nuôi bò thương phẩm được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục, lập hồ sơ dự án vay vốn, đảm bảo khách quan, minh bạch. Dự án đã giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

Ông Trần Văn Phương - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hòa, Đồng Hỷ, Thái Nguyên cho biết: "Khi nguồn vốn hỗ trợ về với dân thì chúng tôi cũng lựa chọn kỹ đối với các hộ vay vì nhu cầu thì lớn, đối với các hộ vay phải thực sự quan tâm đến việc chăn nuôi bò. Chúng tôi làm dự án này thấy rằng có những hộ tiếp cận với dự án thì họ làm rất tốt. Nguồn vốn này cũng chỉ hỗ trợ được 1 phần vì vốn đầu tư 1 con bò rất cao 30 đến 40 triệu đồng/1 con bò giống, thế nhưng quỹ hỗ trợ chỉ có 40 triều đồng, khi giải quyết cho các hộ vay ở mức thấp như vậy thì thực sự cũng rất khó khăn. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho các hộ tiếp cận nguồn vốn chính sách. Chúng tôi cũng mong muốn Nhà nước tạo điều kiệm hỗ trợ cho mỗi hộ dân mức 100 triệu đồng trở lên để hộ đàu tư mới có hiệu quả".

Nguồn quĩ hỗ trợ nông dân được Hội nông dân huyện Đồng Hỷ thực hiện giải ngân nhanh, sử dụng đúng mục đích và đáp ứng nhu cầu cần vốn của hội viên nông dân, nên đã phát huy hiệu quả, có ý nghĩa phát triển kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.