Hiệu quả “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Sau 10 năm thực hiện đề án 1956, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh Thái Nguyên đạt 70%

Anh Lương Anh Văn trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên là một trong những học viên đầu tiên của Đề án. Từ một lao động phải làm thuê cho các xưởng mộc trong vùng, sau khi học xong khóa đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Phổ Yên, anh đã mạnh dạn mở cơ sở sản xuất riêng, phát triển ổn định và tạo việc làm cho trên 30 lao động nông thôn tại địa phương. Anh Lương Anh Văn, Giám đốc Trung tâm Đồ gỗ Văn Sáu - xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên cho biết: “Sau khi chúng tôi được học thì trình độ kỹ thuật, tay nghề làm được bài bản hơn, tốt hơn trước kia” .

Thái Nguyên hiện có 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia hoạt động giáo dục dạy nghề. Để làm tốt đề án 1956, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đã tập trung tuyên truyền giúp người dân nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học nghề, điều tra nhu cầu học nghề và sử dụng lao động qua đào tạo trên địa bàn, từ đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch và triển khai đề án đồng bộ. Các chương trình đào tạo nghề cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của người lao động, nhất là trong việc ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của địa phương...

Hiệu quả “Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”
Mục tiêu đào tạo nhân lực các cấp, có trình độ trong 5 năm tới là gần 220 nghìn người

Ông Vũ Huy Lương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Sông Công nói về hiệu quả của đề án này: “Được sự giúp đỡ của Sở Lao động thương binh và xã hội, hàng năm chúng tôi được cấp kinh phí đào tạo nghề. Chúng tôi đã mở lớp đào tạo nghề. Đội ngũ học viên học nghề xong đều có việc làm ổn định”.

Sau 10 năm thực hiện đề án, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến năm 2020 dự kiến đạt 70%. Nhiều hộ có lao động nông thôn sau khi học nghề đã trở thành hộ khá, hộ giàu, nhiều mô hình điểm được nhân rộng. Chỉ số đào tạo lao động thuộc bộ chỉ số PCI của tỉnh năm 2019 đứng thứ 5 toàn quốc.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết về định hướng: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đạo tạo nghề, triển khai tích cực đề án giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh, nâng cao năng lực hiệu quả của thông tin thị trường lao động, tăng cường gắn kết doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giữa nhà trường với người học”.

Với mục tiêu đào tạo nhân lực các cấp, có trình độ trong 5 năm tới đây là gần 220 nghìn người; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt 4.000 người/năm, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm hoặc tiếp tục công việc cũ nhưng năng suất lao động và thu nhập tăng lên sau đào tạo đạt trên 80%. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng nhiều giải pháp để có thể đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn nhu cầu được đào tạo và yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với lao động hiện nay./.