Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Nghị quyết xây dựng 2 xã Bá Xuyên và Tân Quang lên phường vào trước năm 2025 đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và của thành phố nói chung.

Ngay sau thành công của Đại hội lần thứ IX, với sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, mang tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, 3 đột phá phát triển và các nhóm nhiệm vụ trọng tâm được xây dựng trong Nghị quyết Đại hội đã nhanh chóng được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và các cấp chính quyền của thành phố Sông Công cụ thể hóa thành 12 chương trình, đề án, 8 dự án trọng điểm trên các lĩnh vực, có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết xây dựng 2 xã Bá Xuyên và Tân Quang lên phường vào trước năm 2025, qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và của thành phố nói chung.

Ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Tân Quang, thành phố Sông Công chia sẻ: "Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết, bà con nhân dân rất phấn khởi khi nhìn thấy hệ thống giao thông, điện chiếu sáng đã thay đổi rất nhiều. Trong thời gian tới, để đảm bảo các tiêu chí nâng cấp xã Tân Quang trở thành phường, UBND thành phố đã cùng với Ban Quản lý các khu công nghiệp thu hút các nhà đầu tư, đảm bảo phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân xã Tân Quang".

Hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Từ cơ chế, Nghị quyết của Đại hội đã có những tuyến đường đảm bảo tiêu chuẩn đô thị, điện chiếu sáng, Nhà văn hóa đạt chuẩn mới... được xây dựng.

Cùng với đó, nhiều cơ chế, chính sách đặc thù trong nhiệm kỳ trước tiếp tục được thành phố điều chỉnh và ban hành trong nhiệm kỳ này. Qua đó, tạo hành lang thuận lợi cho đơn vị, địa phương triển khai thực hiện ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết.

Ông Đào Ngọc Thép. Bí thư Đảng ủy phường Châu Sơn, thành phố Sông Công cho hay: "Từ cơ chế, Nghị quyết của Đại hội đã có những tuyến đường đảm bảo tiêu chuẩn đô thị, điện chiếu sáng, Nhà văn hóa đạt chuẩn mới... đây là những bứt phá, cơ chế có hiệu quả sau khi Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống".

Đặc biệt, ngay trong năm đầu triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ mới, thành phố đã tập trung xây dựng hàng loạt các đồ án quy hoạch mới, như: Quy hoạch khu chức năng Hồ Ghềnh Chè; điều chỉnh quy hoạch cục bộ Dự án Khu công nghiệp Sông Công I, điều chỉnh mở rộng diện tích Khu công nghiệp Sông Công II; điều chỉnh quy hoạch phân khu các xã, phường; lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho 54 khu đô thị, khu dân cư; qua đó, góp phần hoạch định không gian đô thị và chiến lược phát triển kinh tế theo đúng định hướng đã xác định.

Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế, thành phố Sông Công cho biết: "Căn cứ vào quy hoạch chung của thành phố, chúng tôi đánh giá rất cao tính khả thi của Quy hoạch phát triển khu du lịch sinh thái hồ Ghềnh Chè. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại diện mạo mới, phát triển du lịch thương mại trên địa bàn thành phố, thu hút đầu tư vào thành phố Sông Công".

Tinh thần quyết liệt, bắt tay ngay vào nhiệm vụ đã lan tỏa đến các đơn vị, địa phương của thành phố và góp phần để thành phố Sông Công hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Minh chứng là việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 17 dự án với tổng vốn đăng ký trên 810 tỷ đồng và 45 triệu đô la Mỹ; Khu công nghiệp Sông Công II đạt tỷ lệ lấp đầy trên 96%.... thành phố cơ bản đạt tiêu chí của đô thị loại II và là 1 trong 3 địa phương của tỉnh đang nỗ lực triển khai xây dựng đô thị thông minh theo Nghị quyết số 01 về chuyển đổi số với nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, làm tốt; công tác an sinh xã hội, tỉnh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Ông Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sông Công nhấn mạnh: "Thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh thực hiện các chương trình đề án, nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị giai đoạn 2021-2025. Chúng tôi thực hiện việc huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện chương trình phát triển đô thị thành phố Sông Công, làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội".

Sự đồng lòng thực hiện các mục tiêu đề ra cùng các giải pháp cụ thể của các cấp ủy, chính quyền ngay từ những ngày đầu, tháng đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đã góp phần để thành phố Sông Công hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2021. Qua đó, làm cơ sở quan trọng để thành phố có những bước tiến vững chắc hơn, xứng đáng là đô thị trọng điểm phía Nam của tỉnh Thái Nguyên./.