Xin chờ trong giây lát...

Hiện đại hóa sản xuất tại làng nghề truyền thống

04/12/2020 17:55
Áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nhiều HTX, làng nghề truyền thống của tỉnh Thái Nguyên đã từng bước hiện đại hóa quy trình sản xuất. Sức máy thay cho sức người, nhờ đó năng suất, chất lượng sản phẩm cũng tăng lên trông thấy.