Hành động quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc bổ sung các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Trong hơn 40 nghị quyết được ban hành tại Kỳ họp thứ 12 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII vừa diễn ra cuối năm 2020, có đến 1/3 số nghị quyết liên quan đến các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Nghị quyết thông qua Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 đã được ngành nông nghiệp chủ động tham mưu xây dựng từ rất sớm. Qua đó, làm căn cứ quan trọng để các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Trên cơ sở chúng ta lựa chọn những sản phẩm chủ lực, chúng ta quy hoạch, định hướng ra các vùng sản xuất rồi xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ từ sản xuất đến chế biến, để tiêu thụ, quảng bá sản phẩm. Mục đích là để tạo ra những vùng sản xuất hàng hóa có giá trị cao, có quy mô sản xuất lớn để nâng cao thu nhập ở khu vực nông thôn và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới”.

Cũng tại kỳ họp này, 5 Nghị quyết liên quan đến việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng các tiêu chí đô thị loại 3 của thị xã Phổ Yên đã được thông qua. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương này sớm hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025.

Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho biết: “Hiện nay, Phổ Yên tiếp tục nâng cấp các xã trong phạm vi nội thị để lên phường; đồng thời gắn với tiêu chí, tiêu chuẩn. Từ đó đóng góp hoàn thiện các tiêu chí để Phổ Yên thành lập thành phố Phổ Yên”.

Đặc biệt, ngay trong những ngày cuối cùng của năm 2020, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là văn bản quan trọng mở đường, định hướng để cả hệ thống chính trị chung sức thực hiện chuyển đổi số với ba trụ cột chính: Phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Hành động quyết liệt đưa nghị quyết vào cuộc sống
Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực giai đoạn 2021-2025 được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

Ông Đặng Quốc Tiến, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Thái khóa VIII-IX cho biết ý kiến: “Đơn vị nào, địa phương nào, quốc gia nào chuyển đổi số nhanh là quốc gia ấy thắng lợi. Thái Nguyên đã kịp thời ban hành nghị quyết và tôi tin rằng nghị quyết đó sẽ được triển khai nhanh chóng góp phần tăng tốc tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh”.

Ông Mai Phúc Toàn, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Thái chia sẻ ý kiến: “Đại hội thành công, có nghị quyết chính thức ra đời thì nghị quyết đã đi vào hệ thống chính trị chúng ta để tạo điều kiện cho chúng ta hoàn thành thắng lợi hơn”.

Thêm những tín hiệu vui đối với Thái Nguyên ngay trong những ngày đầu năm 2021. Đó là Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc bổ sung các KCN trên địa bàn tỉnh vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam. Đồng thời, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Tiên Phong (TX Phổ Yên) với diện tích tự nhiên trên 150ha. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục biến quyết tâm thành hành động, để sớm xây dựng Thái Nguyên sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030./.