Phát triển hạ tầng giao thông gắn kết với phát triển công nghiệp CAM
Với những đột phá về hạ tầng giao thông, diện mạo của tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ

Phú Bình và Phổ Yên là 2 địa phương đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài trong xây dựng, phát triển các khu, cụm công nghiệp. Xác định “giao thông làm khâu đột phá”, là đòn bẩy để thu hút đầu tư, thời gian qua, các địa phương đã thực hiện nhiều chương trình, dự án về giao thông đồng bộ với những giải pháp tối ưu nhất trong kêu gọi nguồn lực cho cho hạ tầng giao thông, kết nối các Khu công nghiệp trọng yếu phía Nam của tỉnh với giao thông đối ngoại, như: Hệ thống đường gom Quốc lộ 3 mới, hệ thống đường Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội.

Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho biết: "Thị xã đã tập trung cao cho quy hoạch, quản lý quy hoạch, triển khai quy hoạch đồng bộ về hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông. Tranh thủ mọi nguồn lực để triển khai kết cấu hạ tầng".

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình: "Cơ bản về giải phóng mặt bằng, nhân dân đã tạo điều kiện hiến đất để làm đường, quá trình thực hiện được công khai, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân được hưởng lợi, do vậy kết quả việc thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng đạt kết quả rất tốt".

Phát triển hạ tầng giao thông gắn kết với phát triển công nghiệp CAM
Giao thông Thái Nguyên đến 2030 sẽ cơ bản kết nối với 5 tuyến cao tốc của các tỉnh bạn

Theo chiến lược phát triển, đến năm 2030, ngành Giao thông vận tải Thái Nguyên xác định tiếp tục phấn đấu để “Thỏa mãn nhu cầu vận tải của xã hội với chất lượng ngày càng cao, hạn chế tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường; ưu tiên giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông địa phương gắn kết với sự phát triển công nghiệp của tỉnh và của vùng Thủ đô Hà Nội.

Ông Lê Văn Vịnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên cho biết: "Giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tập trung vào các tuyến đường kết nối liên vùng, hoàn thiện các tuyến đường trong các khu công nghiệp. Trong giai đoạn sau hoàn thiện mạng lưới giao thông liên kết và kết nối các trục dọc. Đối với giao thông Thái Nguyên đến 2030 sẽ cơ bản kết nối với 5 tuyến cao tốc của các tỉnh bạn".

Với những đột phá về hạ tầng giao thông trong những năm qua, diện mạo của tỉnh đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Đó chính là động lực để Thái Nguyên ngày càng phát triển, phấn đấu sớm trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.