Góp ý kịch bản diễn tập “Ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Thái Nguyên năm 2021”
Toàn cảnh hội nghị

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh nhằm góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế phối hợp ứng phó giữa cơ sở và các cơ quan có trách nhiệm trong ứng phó sự cố hóa chất tại địa phương.

Theo dự kiến, cuộc diễn tập lần này được tổ chức tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, với quy mô gần trên 170 người, huy động trang thiết bị tham gia ứng cứu sự cố của nhiều lực lượng như: công an, quân đội, y tế.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, góp ý vào dự thảo nội dung kịch bản diễn tập gồm: tình huống giả định, quy trình thực hiện các biện pháp ứng phó của các lực lượng khắc phục sự cố khi xảy ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có chuyên môn sâu theo từng lĩnh vực để điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện nội dung kịch bản cuộc diễn tập. Xây dựng kế hoạch tập luyện đảm bảo an toàn, đúng quy trình, quy định và báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định thời gian tiến hành cuộc diễn tập chính thức.