Góp ý dự thảo nội dung, giao diện Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - đã psts 12.11
Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương giao cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, nâng cấp hoàn thiện và quản lý vận hành hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bản demo Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn giới thiệu bố cục, cách thức trình bày giao diện, chức năng các chuyên mục và làm rõ tính bảo mật an toàn thông tin sau khi được nâng cấp hoàn thiện và đưa vào hoạt động. Qua thảo luận, các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu đều cơ bản đồng tình với bản demo đã được xây dựng. Một số ý kiến đề nghị cần điều chỉnh thêm các chuyên mục có tính tương tác; tăng thêm tính liên kết đối với các nguồn cung cấp thông tin chính thống và tạo cho người sử dụng dễ dàng tìm kiếm thông tin khi truy cập…

Những ý kiến tham gia đóng góp sẽ được đơn vị tư vấn xây dựng tổng hợp, điều chỉnh hoàn thiện bản demo trước Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xem xét, quyết định./.