Xin chờ trong giây lát...

Gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới ở Hợp Tiến

04/12/2020 17:54
Là địa phương vùng đặc biệt khó khăn với hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc Dao, năm 2020, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ đã nỗ lực huy động mọi nguồn lực để đạt mục tiêu về đích nông thôn mới. Trong đó, hoàn thành tiêu chí về giao thông, tổ chức sản xuất là nội dung khó mà xã đã tập trung giải quyết.