Xin chờ trong giây lát...

Gỡ khó trong quy hoạch để đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới

16/10/2020 07:56
Huyện Đại Từ hiện có 18/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt trên 16 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, năm 2018, huyện Đại Từ đã hoàn thành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới ở các xã. Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, phát sinh nên quy hoạch mới còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu thực tiễn. Vấn đề này đang được Đại Từ tháo gỡ để đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới