Giữ gìn di sản cho mai sau
Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn, TX Phổ Yên được tu bổ, tôn tạo lại với tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng

Đền Lục Giáp là một trong những di tích tiêu biểu nằm trong quần thể các di tích lịch sử văn hóa ở xã Đắc Sơn, TX Phổ Yên. Đền Lục Giáp thờ người Anh hùng dân tộc Dương Tự Minh, người đã có công lớn giữ yên bờ cõi phía Bắc nước Đại Việt. Đền được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia năm 1993.

Song, trải qua thời gian, đến nay nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng tới cảnh quan di tích. Được sự quan tâm của Nhà nước, Đền Lục Giáp đã được tu bổ, tôn tạo lại với tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng, được chia làm 2 giai đoạn. Đến nay, công trình đã thực hiện xong giai đoạn 1 và đã được bàn giao cho địa phương quản lý.

Ông Bùi Văn Sử, xóm Thống Hạ, xã Đắc Sơn, TX Phổ Yên vui mừng chia sẻ về công trình: “Truyền lại cho các cháu con sau này luôn giữ gìn bảo tồn để làm theo truyền thống ông cha mình”.

Bà Đinh Thị Kim Tuyết, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin, TX Phổ Yên thông tin: “Thị xã đã lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Đền Lục Giáp, xã Đắc Sơn để trình Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục văn hóa di sản văn hóa cấp Quốc gia”.

Trong tổng số hơn 100 di tích, huyện Phú Lương hiện có 4 di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia, nổi bật trong đó là Khu di tích lịch sử Quốc gia đền Đuổm. Nhiều năm qua, di tích này đã được bảo vệ và phát huy hiệu quả, là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, giáo dục truyền thống lịch sử. Huyện Phú Lương cũng đã đầu tư gần 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và nguồn công đức để khắc phục, tu bổ các điểm xuống cấp bảo đảm chất lượng và giữ được nguyên vẹn kiến trúc gốc. Đồng thời, xây dựng thêm các hạng mục phục vụ lễ hội, nâng tầm di tích góp phần phát huy giá trị Di tích.

Giữ gìn di sản cho mai sau
Quần thể Đền Đuổm, huyện Phú Lương đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ phần đất thuộc di tích

Ông Nguyễn Thế Hiệp, Trưởng ban Quản lý Quần thể di tích Đền Đuổm, Phú Lương thông tin: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc duy trì, bảo vệ đất đai thuộc di tích. Đây là vấn đề lịch sử, giữa di tích và người dân sống đan xen nên quản lý khó khăn”.

Ông Đỗ Quốc Hưng, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Lương cho biết: “Trong giai đonạ 2021-2025 và định hướng đến 2030, huyện sẽ trình HĐND ban hành Nghị quyết về việc thông qua đề án “Tiếp tục phát huy giá trị truyền thống của di tích lịch sử đền Đuổm” này”.

Đến nay, toàn tỉnh có trên 1000 di tích được bảo vệ, trong đó 283 di tích được xếp hạng. Từ 2015 đến nay, tỉnh đã thực hiện đầu tư tôn tạo được 46 di tích với tổng kinh phí gần 95 tỷ đồng. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, nhưng trên thực tế, công tác này vẫn còn không ít những khó khăn. Sự du nhập văn hóa ngoại lai đã và đang có tác động mạnh mẽ đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn. Nhiều di sản văn hóa đang đứng trước nguy cơ mai một, thậm chí mất hoàn toàn nếu không có giải pháp bảo vệ và phát huy một cách bài bản, đồng bộ.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết: “Ngành sẽ phối kết hợp với các ngành để tăng cường cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; động viên các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia xã hội hóa trong công tác này”.

Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn hiệu quả, tỉnh đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ hoạt động quản lý, đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bản tỉnh giai đoạn 2021-2025”. Bên cạnh đó tạo nên sản phẩm du lịch mang tính sáng tạo, đột phá dựa trên nguồn tài nguyên di sản văn hóa, thiên nhiên đặc thù của tỉnh. Với nỗ lực của các ngành chức năng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân việc gìn giữ các di sản văn hóa sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thái Nguyên.