Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy đã thông qua thông báo số 109 ngày 22/2/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Căn cứ theo cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ và tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận về dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với nhân sự thuộc Văn phòng Tỉnh ủy gồm 1 đồng chí. Đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định, Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026./.