Giới thiệu kết nối tiêu thụ nông sản an toàn
Tham gia ngày hội có 56 gian hàng trưng bày, bán và giới thiệu sản phẩm

“Ngày hội giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản an toàn cho phụ nữ, nữ thanh niên vùng dân tộc thiểu số & miền núi” năm 2023 được tổ chức từ ngày 24 đến 26/3/2023, với sự tham gia của 56 gian hàng trưng bày, bán và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các HTX, làng nghề, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh và tỉnh bạn.

Đây là ngày hội lớn của phụ nữ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, thu hút sự quan tâm của các cấp Hội liên hiệp phụ nữ và các cấp bộ Đoàn thanh niên, cùng toàn thể nhân dân với nhiều hoạt động sôi nổi. Thông qua ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá và tăng cường kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số & miền núi, đặc biệt là nhóm phụ nữ, thanh niên yếu thế và phụ nữ, thanh niên mới khởi nghiệp; đẩy mạnh hoạt động kết nối, xây dựng mạng lưới nhằm huy động thêm nguồn lực, sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ, thanh niên yếu thế trên địa bàn tỉnh; nhằm phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên toàn tỉnh trong việc tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho phụ nữ, thanh niên và thiếu nhi.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa tổ chức Hội LHPN và Đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền vận động, thu hút đoàn viên, hội viên tiếp tục tham gia hoạt động đoàn thể và phát triển kinh tế theo hướng an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.