giat minh voi nhung sai pham nghiem trong cua truong dh dien luc
Bộ Công thương vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng ở trường ĐH Điện lực khiên nhiều người phải giật mình.

Trong 5 năm tuyển vượt hơn 34.000 chỉ tiêu

Kết luận thanh tra số 8674 của Bộ Công thương cho biết, trường ĐH Điện lực đã vi phạm quy định về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh khi báo cáo không trung thực với Bộ GD-ĐT về điều kiện thực tế của trường nhằm tăng chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh. Trong giai đoạn từ năm 2011-2015, trường ĐH Điện lực đã tuyển sinh vượt quá 34.270 sinh viên so với chỉ tiêu được Bộ GD-ĐT giao.

Các năm từ 2011 đến 2013, trường vi phạm Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD-ĐT quy định khi tuyển 1.699 đối tượng có điểm trúng tuyển thấp hơn điểm trúng tuyển do trường công bố.

Năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, trường đã tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp cao đẳng nghề liên thông lên trình độ đại học khi chưa được phép của Bộ GD-ĐT.

Hàng loạt vi phạm trong liên kết đào tạo

Về công tác liên kết đào tạo, trường ĐH Điện lực đã vi phạm quy định về điều kiện thực hiện khi tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở đào tạo của trường để cấp bằng cao đẳng, đại học chính quy mà chưa thực hiện đăng ký với Bộ GD-ĐT; Trường đã thực hiện đào tạo liên kết không đúng quy định về đối tượng được tham gia liên kết đào tạo.

Trường ĐH Điện lực ký hợp đồng hỗ trợ đào tạo và sau đó lại ủy quyền cho Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng và Môi trường quản lý các lớp học, theo dõi thực hiện hợp đồng trong khi Hiệu trưởng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản lý, chủ tài khoản của Trung tâm là sai quy định; Việc ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo thiếu chặt chẽ dẫn đến bị đối tác chiếm dụng một số tiền lớn, trong thời gian dài.

Tổ chức đào tạo và thu-chi tài chính theo hình thức liên kết đào tạo 169 lớp trong khi chưa có hợp đồng liên kết đào tạo là vi phạm quy định trong công tác quản lý đào tạo và nguyên tắc quản lý tài chính.

Buông lỏng quản lý chất lượng đào tạo

Trường ĐH Điện lực đã buông lỏng quản lý, giao cho đơn vị bên ngoài chủ trì quản lý đào tạo hệ liên thông liên kết không đúng quy định; tuyển sinh vượt chỉ tiêu lớn dẫn đến quy mô vượt quá năng lực không đảm bảo tiêu chí về tỷ lệ sinh viên và giảng viên theo quy định. Từ đó dẫn đến hạn chế kiểm soát được chất lượng đào tạo.

Công tác quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ liên thông liên kết lỏng lẻo, thiếu kiểm soát, trường chỉ tiếp nhận kết quả điểm cuối cùng của các lớp để tổng hợp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Công tác giảng dạy các lớp đào tạo liên thông liên kết ngoài trường chủ yếu do giảng viên theo hình thức thỉnh giảng thực hiện, việc thuê khoán chuyên môn không được kiểm soát chặt chẽ theo quy định.

Thất thoát nghiêm trọng về tài chính

Về công tác quản lý thu-chi tài chính, trường chấp hành chưa đúng các quy định của pháp luật về phí và lệ phí trong thu học phí. Cụ thể, công tác giám sát thu tài chính chưa chặt chẽ (chưa quản lý đầy đủ các nguồn thu của trường như: Học phí, kinh phí đào tạo, học phí học bổ sung kiến thức, lệ phí tuyển sinh, lệ phí thi tốt nghiệp); Việc trường thu học phí và giữ tại quỹ tiền mặt hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng thương mại mà không gửi vào Kho bạc nhà nước là chưa đảm bảo quy định.

Tổ chức và xác định mức thu học phí đối với các sinh viên chính quy “đào tạo theo địa chỉ” và “ đào tạo theo nhu cầu xã hội” chưa đúng quy định; Việc thanh quyết toán với các đơn vị đầu mối quản lý đào tạo chưa được kịp thời; Một số khoản chi chưa đảm bảo chế độ; chứng từ thanh toán một số khoản chi phí chưa đảm bảo theo quy định.

Trong phần xử lý về kinh tế, Bộ Công thương đã yêu cầu trường ĐH Điện lực thu hồi số tiền gần 42,46 tỷ đồng. Ngoài ra cũng yêu cầu trường ĐH Điện lực báo cáo cơ quan có thẩm quyền về phương án xử lý số tiền gần 47,46 tỷ đồng thu được do tuyển sinh 1.699 thí sinh có điểm thấp hơn điểm trúng tuyển.

giat minh voi nhung sai pham nghiem trong cua truong dh dien luc
Kết luận thanh tra sai phạm nghiêm trọng của trường ĐH Điện lực.

Gần 15.000 bằng tốt nghiệp được cấp năm 2016

Kết luận thanh tra cũng cho biết, trường ĐH Điện lực đã đào tạo vượt chỉ tiêu với số lượng lớn dẫn đến không đủ phôi bằng để cấp cho các sinh viên tốt nghiệp. Thời điểm cuối năm 2015, trường còn nợ 18.585 bằng tốt nghiệp, tại thời điểm tiến hành thanh tra còn nợ 3.634 bằng tốt nghiệp hệ liên thông chính quy đã có chứng nhận tốt nghiệp năm 2015. Như vây, trường ĐH Điện lực đã cấp một lượng rất lớn bằng tốt nghiệp cho sinh viên và việc cấp bằng tốt nghiệp được thực hiện trong năm 2016.

Ngoài ra, trong công tác quản lý cán bộ của trường ĐH Điện lực còn thiếu chặt chẽ, một số viên chức của trường tham gia quản lý điều hành cho đơn vị ngoài trong một thời gian dài (Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng và Môi trường) nhưng không có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời; Tổ chức đào tạo trong khi không đủ hồ sơ nhập học (của các lớp đào tạo liên thông năm 2011, 2012 do các đơn vị liên kết đào tạo quản lý); hồ sơ tuyển sinh còn thiếu chưa đảm bảo theo quy định.

Để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng này, Bộ Công thương đã chỉ ra trách nhiệm của của tập thể và cá nhân liên quan. Bên cạnh đó cũng đưa ra biện pháp xử lý.

Dân trí sẽ cung cấp chi tiết các thông tin này trong bài kế tiếp.