Giao nhiệm vụ diễn tập phòng thủ cho thành phố Sông Công
Toàn cảnh hội nghị.

Ban chỉ đạo đã kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị diễn tập thành phố Sông Công gồm hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch tổ chức diễn tập; thực địa các địa điểm tổ chức thực hành diễn tập.

Trên cơ sở kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đề nghị thành phố Sông Công đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ cho nhiệm vụ diễn tập cũng như chiến lược phòng thủ tại địa phương. Kiện toàn lại tổ chức, biên chế, trang bị cho các lực lượng; tổ chức huấn luyện và thực hành diễn tập đạt kết quả cao nhất.

Dự kiến thành phố Sông Công sẽ tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ vào cuối tháng 9 năm 2023./.