Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9/2022
Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 9/2022.

Sau báo cáo tổng hợp dư luận xã hội về các vấn đề trong nước, quốc tế và trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, các cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục cung cấp các thông tin, vấn đề mới xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng như phản hồi một số vấn đề được nêu ra tại hội nghị. Trong thời gian tới, các cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh về mọi mặt của đời sống xã hội; việc triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); định hướng dư luận về các hoạt động đối ngoại, tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo, quan tâm nắm bắt và tuyên truyền cho nhân dân nâng cao ý thức phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tích cực tiêm vắc xin phòng Covid-19. Bên cạnh đó đặc biệt quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền một số sự kiện sẽ diễn ra trong tháng 10 trên địa bàn tỉnh như Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc, kỷ niệm 60 năm thành lập T.P Thái Nguyên.