Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3/2023
Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 3, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh có tư tưởng ổn định, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến tình hình thời sự quốc tế, trong nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, công tác đăng kiểm xe cơ giới, thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng 2023, vấn đề hoàn trả học phí, xử lý kịp thời cuộc gọi lừa đảo qua điện thoại, giá cả một số loại thực phẩm… được đặc biệt quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề được dư luận quan tâm như: tình trạng điện yếu tại một số xã của huyện Đồng Hỷ ảnh hưởng đời sống người dân, vấn đề thi tuyển viên chức đối với giáo viên tại huyện Định Hoá, tuyển sinh vào lớp 10, phụ cấp đặc thù nghề đối với cán bộ y tế dự phòng…

Trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cộng tác viên dư luận xã hội tập trung nắm bắt một số nội dung như: hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng và Nhà nước, giá trị tư tưởng của Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ cùng các các vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị…/.