Giao ban các cơ quan Khối Đảng và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
Hội nghị giao ban các cơ quan khối Đảng và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy quý III/2022.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV của 9 cơ quan khối Đảng và 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của một số khó khăn, vướng mắc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian từ nay đến cuối năm, các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng của Trung ương và Tỉnh ủy; xây dựng kế hoạch tuyên truyền triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; ban hành và tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị; triển khai sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số nội dung khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Về nhiệm vụ phát triển KTXH, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; khẩn trương chỉ đạo tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm đã chỉ ra tại Kết luận thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ tỉnh, TP Thái Nguyên và Phổ Yên; tăng cường hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh uỷ cũng giao các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết 1 số kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.