giam sat thuc hien luat to chuc chinh quyen dia phuong tai thanh pho thai nguyen
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo của HĐND, UBND thành phố và một số địa phương trên địa bàn cho thấy, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được các cấp chính quyền thành phố triển khai thực hiện bài bản, đúng quy định. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND cơ bản được đáp ứng. Cơ cấu, số lượng thành viên UBND các cấp đúng quy định, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác…

Tuy vậy, hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp công dân, hoạt động của các cơ quan giúp việc cho HĐND có nơi còn những hạn chế nhất định, nhất là HĐND cấp xã. Các xã loại 2 và loại 3 chỉ có 1 Phó chủ tịch UBND dẫn đến quá tải công việc. Công tác phân cấp, phân quyền, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ có nội dung chưa rõ trách nhiệm. Năng lực, trình độ chuyên môn của một số cán bộ cấp xã còn hạn chế, lại thường phải kiêm nhiệm nhiều việc nên chất lượng công tác chưa cao… Các đại biểu cũng thẳng thắn cho rằng: Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã có hiệu lực thi hành nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn chưa ban hành quy chế hoạt động khung cho HĐND các cấp phù hợp với Luật; chưa có hướng dẫn thực hiện những điểm mới trong Luật. Công tác tập huấn, hướng dẫn cho các đại biểu những kỹ năng cơ bản về thẩm tra, chất vấn, giám sát, tiếp xúc cử tri, chưa được tổ chức thường xuyên.

Các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả trong việc triển khai thực hiện Luật trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị được giải trình, làm rõ một số nội dung, nhất là những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của thành phố. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến kiến nghị, đồng chí Trưởng đoàn giám sát giao Văn phòng HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ nội dung cuộc giám sát, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn sẽ có văn bản đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phản ánh, báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh sẽ được tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và đề nghị UBND tỉnh giải quyết.