Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi HĐND tỉnh
Hội nghị Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới HĐND tỉnh.

Theo đó, tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7 và theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh là 125 ý kiến. Trong đó, 13 ý kiến, kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền Trung ương; 93 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 19 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp huyện. Đến nay, có 18/93 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh đã được giải quyết; 37/93 ý kiến được giải trình, thông tin; 38/93 ý kiến đang giải quyết. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp, chuyển Đoàn ĐBQH tỉnh để đề nghị Chính phủ và cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết; chuyển UBND tỉnh để chỉ đạo UBND các huyện, thành sớm giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện.

Tại hội nghị, đại diện các ngành, các địa phương đã giải trình, làm rõ tiến độ, kết quả giải quyết từng ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các nội dung liên quan. Trong đó làm rõ những ý kiến, kiến nghị hiện nay còn chưa giải quyết dứt điểm, nguyên nhân, lộ trình các bước giải quyết trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của UBND tỉnh, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định thời gian cụ thể giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết các ý kiến thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân.