Giám sát, giải trình kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Toàn cảnh phiên giám sát.

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, mục đích hoạt động giám sát, giải trình để làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, xác định trách nhiệm của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trước khi tổ chức phiên giám sát, giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã thành lập 02 Tổ công tác tiến hành khảo sát trực tiếp đối với 31/105 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh phân loại, trả lời, giải quyết. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất để tổ chức 2 phiên giám sát và giải trình.

Tại phiên giải trình, các đại biểu tập trung vào 02 nhóm ý kiến, về đầu tư xây dựng cơ bản (gồm các dự án đầu tư ngoài ngân sách; các dự án đầu tư công); và về tài nguyên, môi trường (gồm đất nông, lâm trường; ô nhiễm môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài nguyên).

Liên quan tới các ý kiến xung quanh các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Theo Báo cáo của UBND tỉnh, có 18 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đến nay, đã giải quyết xong 04 ý kiến, đang giải quyết 14 ý kiến, trong đó, 11 ý kiến, kiến nghị đã kéo dài qua nhiều kỳ họp của HĐND tỉnh, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh báo cáo vướng mắc còn tồn tại của một số dự án và định hướng, giải pháp xử lý trong thời gian tới.

Đại biểu Lê Văn Tâm, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết: "Đối với dự án đầu tư xây dựng Chợ Dốc Hanh, cử tri phường Hương Sơn, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên đã kiến nghị nhiều lần qua nhiều kỳ họp về những vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng, quản lý chợ Dốc Hanh; đề nghị UBND tỉnh báo cáo vướng mắc, tồn tại của dự án và định hướng giải pháp xử lý trong thời gian tới; đồng thời, đánh giá công tác quản lý Nhà nước đối với chợ Dốc Hanh theo quy định của pháp luật, đảm bảo giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri".

Lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành đã báo cáo, làm rõ các vấn đề đại biểu nêu. Theo đó, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra Dự án đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Dốc Hanh, phường Trung Thành, TP Thái Nguyên. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các nội dung liên quan đến dự án.

Liên quan đến các dự án đầu tư công, theo báo cáo của UBND tỉnh, có 21 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, có 12 ý kiến kéo dài qua nhiều kỳ họp, Hiện nay, 07 ý kiến giải quyết xong, 02 ý kiến đang giải quyết; 12 ý kiến giải trình thông tin do chưa cân đối được nguồn lực. Về tiến độ thực hiện dự án Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà mà cử tri phản ánh, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị làm rõ.

Đại biểu Trần Văn Khương, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho hay: "Đối với Dự án đường Cù Vân – An Khánh – Phúc Hà đã kéo dài thi công hơn 5 năm, tôi đề nghị UBND tỉnh báo cáo, làm rõ nguyên nhân, lý do".

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết, tiến độ thi công Dự án đường Cù Vân – An Khánh – Phúc Hà chậm tiến độ là do một số khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, ngành chức năng đã thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được 113 hộ với tổng số tiền 13,23 tỷ đồng. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục những hộ dân còn lại hoàn chỉnh hồ sơ, hợp tác đồng thuận việc đền bù giải phóng mặt bằng, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2022. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Tôi sẽ trực tiếp giám sát nội dung này, kịp thời chấn chỉnh".

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đề nghị giải trình kết quả giải quyết ý kiến cử tri thuộc nhóm vấn đề tài nguyên, môi trường, ô nhiễm môi trường, quản lý đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Về ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Tích Lương, TP Thái Nguyên đề nghị giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 100 hộ gia đình đã mua nhà thanh lý tại Khu C, Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp từ năm 1991 đến nay chưa có bìa đỏ. Ngày 30/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kết luận thanh tra, hiện nay, Sở đang phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan lập hồ sơ trình UBND tỉnh thu hồi, giao cho UBND thành phố quản lý, thời gian xong trước ngày 31/12/2021. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: "Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường trình và giải quyết dứt điểm".

Đối với ý kiến của đại biểu liên quan tới kiến nghị của cử tri xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên diện tích đất do các nông, lâm trường đã bàn giao lại cho địa phương quản lý, nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm, lãnh đạo UBND tỉnh nêu rõ, ngay sau khi UBND huyện Võ Nhai hoàn thành việc lập phương án sử dụng đất, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường sớm trình duyệt phương án sử dụng đất, hướng dẫn thủ tục giao đất, cho thuê đất cho nhân dân.

Báo cáo tổng hợp cho thấy, trong tổng số 105 ý kiến cử tri gửi đến. Đối với 94 ý kiến thuộc thẩm quyền của tỉnh; đến nay, đã có 25 ý kiến, kiến nghị giải quyết xong; 37 ý kiến đã được xem xét giải trình và thông tin đến cử tri; 32 ý kiến đang được xem xét giải quyết. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Việc phân loại kết quả giải quyết chưa sát với thực tế; có ý kiến, kiến nghị chưa xác định rõ lộ trình, tiến độ thời gian giải quyết; một số nội dung trả lời chưa sát với ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở này, các Ban của HĐND tỉnh đề nghị bổ sung, làm rõ một số kết quả giải quyết trong thực tế; chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Trong đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo hướng giải quyết cho phù hợp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn của HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để hoàn chỉnh báo cáo kết quả giám sát, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tăng cường trách nhiệm trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đang phát sinh nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri như: công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý dự án đầu tư, xây dựng cơ bản... Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của cấp huyện, đề nghị UBND tỉnh tăng cường đôn đốc, chỉ đạo xem xét, sớm giải quyết theo quy định và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để tiếp tục theo dõi, giám sát./.