Xin chờ trong giây lát...

Giám sát để đổi mới và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

13/01/2021 09:29
13 kỳ họp được tổ chức, hơn 100 Nghị quyết được ban hành, 31 cuộc giám sát, 150 kiến nghị đối với UBND huyện và các ngành chuyên môn đó là những số liệu minh chứng cho kết quả thực hiện giám sát, giải quyết kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Phú Lương từ năm 2016 đến nay. Trong đó, hơn 70% kiến nghị đã được giải quyết, thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực đáp ứng kịp thời sự mong mỏi của cử tri, 30% các kiến nghị đang trong quá trình được UBND, các ngành chuyên môn tiếp thu giải quyết và thực hiện.