Giám sát chuyên đề về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị
Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác giám sát chuyên đề về lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chấp hành và thực hiện nguyên tắc hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, dân chủ trong Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: hoạt động giám sát có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ nói chung và với mỗi cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nói riêng.

Vì vậy, đồng chí đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp với đoàn giám sát, triển khai nội dung công việc trên quan điểm nghiêm túc, linh hoạt và hiệu quả, không để công tác giám sát ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đợt giám sát diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16/9, tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy quân sự TP Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Phú Bình và Đại Từ.