Giải bơi sinh viên năm học 2022 - 2023
Giải bơi sinh viên năm học 2022 - 2023.

Với ý nghĩ nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào thường xuyên tập luyện môn bơi, giải bơi năm nay thu hút gần 200 vận động viên. Đây cơ hội để sinh viên có điều kiện nâng cao thành tích thể thao, giao lưu học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tăng cường đoàn kết trong học tập và nâng cao tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, đặc biệt là kỹ năng bơi, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước trong sinh viên nhà trường./.