Giá trị xuất khẩu đạt 2,45 tỷ USD
Các sản phẩm may mặc nằm trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu tăng so với tháng trước.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt trên 34 triệu USD, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng trên 79% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế FDI chiếm tỷ trọng 98,6% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh tương đương với 2,42 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2 lần so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu tăng so với tháng trước gồm: sản phẩm từ sắt thép, sản phẩm may, phụ tùng vận tải, nhóm điện thoại, máy tính bảng…. và sản phẩm chè các loại.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, giá trị xuất khẩu của tỉnh trong tháng 5 sẽ tiếp tục tăng với các mặt hàng chủ lực và truyền thống./.