Giá trị nhập khẩu trên tháng 7/2022 đạt gần 1,4 tỷ USD
Giá trị nhập khẩu tháng 7/2022 đạt gần 1,4 tỷ USD

Khu vực kinh tế trong nước đạt trên 35 triệu USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 1,4 tỷ USD, chiếm 97,4% tổng giá trị nhập khẩu. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng cao là sản phẩm từ sắt thép; vải các loại; nguyên, phụ liệu dệt may; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Tính chung 7 tháng năm 2022, giá trị nhập khẩu trên địa bàn đạt gần 11,8 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ.