Gặp mặt nhân kỷ niệm 32 năm Quốc khánh Cộng hòa Liên bang Đức

Trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Việt - Đức tỉnh Thái Nguyên luôn là cầu nối tập hợp, đoàn kết các thế hệ lưu học sinh, sinh viên, cán bộ đã học tập và lao động, công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức (CHLBĐ). Tổ chức Hội từng bước được mở rộng với nhiều hoạt động hữu nghị hiệu quả, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - CHLB Đức. Trong thời gian tới, Hội tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần phát triển đối ngoại nhân dân giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức.