Gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông tin nhanh đến các đại biểu kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã có chuyển biến tích cực, từng bước được hoàn thiện nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Với kết quả đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã vinh dự được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu chúc mừng các đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX và mong muốn tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục giữ mối đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh./.