gap mat cac the he lanh dao can bo cong chuc nganh kiem tra dang

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin nhanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2017 đến các đại biểu. Theo đó, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,75%, cao gấp hai lần bình quân chung cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 570 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước; thu ngân sách đạt trên 12.600, vượt trên 40% so với kế hoạch năm. Bên cạnh đó công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cũng được quan tâm chú trọng, nhất là đối với người lao động thuộc hộ nghèo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được giữ vững. Góp phần vào kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành Kiểm tra Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, chủ động tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ do cấp ủy giao với chất lượng, hiệu quả cao. Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định, sau kiểm tra có kết luận rõ về những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế đối với các tổ chức đảng được kiểm tra.

Tại hội nghị, ý kiến của các đại biểu đều bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm, và tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, công chức, ngành Kiểm tra Đảng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018.