Gặp mặt các cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển
Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển.

Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều động, luân chuyển cán bộ ngày càng chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đưa công tác điều động, luân chuyển cán bộ trở thành nhiệm vụ thường xuyên, khâu quan trọng trong công tác cán bộ, từng bước đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã điều động 45 cán bộ diện Trung ương quản lý (trong đó có 34 Ủy viên Trung ương Đảng, cả chính thức và dự khuyết) giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy khối; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời đã phân công, bố trí công tác sau luân chuyển đối với 53 cán bộ. Chất lượng cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển được nâng lên; nhiều cán bộ sau thời gian điều động, luân chuyển đã có sự trưởng thành rõ rệt.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư mong muốn các đồng chí cán bộ được điều động, luân chuyển không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ rệt trong vị trí công tác được phân công; tích cực nêu gương, dành thời gian tìm hiểu đặc điểm, tình hình, phải trở thành một phần không thể thiếu của địa phương nơi được điều động, luân chuyển. Thay mặt Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các đồng chí cán bộ Trung ương điều động, luân chuyển chủ động khắc phục khó khăn, phát huy năng lực, sở trưởng của bản thân, thực sự cầu thị, khiêm tốn, tích cực học hỏi, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu, gắn bó mật thiết với địa phương, cơ quan, đơn vị nơi điều động, luân chuyển đến. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn các đồng chí luôn “tận tâm, thực lòng, tận dụng thời gian để những năm tháng ở địa phương thực sự có ý nghĩa, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng và Nhân dân”./.