Gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu
TX Phổ Yên khen thưởng 31 doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị xã Phổ Yên có 680 doanh nghiệp. Thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, song các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm kiếm thị trường, khôi phục sản xuất sau đại dịch, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã góp phần đắc lực trong giải quyết việc làm cho người lao động; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, UBND thị xã Phổ Yên đã khen thưởng cho 31 doanh nghiệp vì đã thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu
Đảng bộ doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch bệnh, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định.

Với hơn 10 chi, Đảng bộ doanh nghiệp tham gia sinh hoạt, thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã luôn tập trung lãnh đạo phát triển tổ chức đảng, đảng viên, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và tạo những chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

Trong năm 2021, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng các chi, đảng bộ doanh nghiệp đã tận dụng tốt thời cơ, khắc phục khó khăn, tổ chức sản xuất kinh doanh ổn định, từng bước tăng trưởng.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy Khối đã đánh giá cao những đóng góp của các chi, đảng bộ trực thuộc trong công tác Đảng cũng như những đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; mong muốn các chi, đảng bộ doanh nghiệp tiếp tục chú trọng phát triển đảng viên mới và tiếp tục phát huy vai trò của mình để xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại./.