Thái Nguyên 27
Cảm giác: 30
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 90%
mây cụm
Cập nhật: 23-09-2021 19:00:55
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 23/09/2021 00:00 26 mây cụm
Thứ năm, 23/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 06:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 15:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 23/09/2021 21:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 24/09/2021 00:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 24/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 06:00 30 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 09:00 29 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 15:00 25 mưa vừa
Thứ sáu, 24/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 24/09/2021 21:00 24 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 03:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 06:00 29 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 09:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 12:00 25 mưa vừa
Thứ bảy, 25/09/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 18:00 23 mưa nhẹ
Thứ bảy, 25/09/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 00:00 25 mây thưa
Chủ nhật, 26/09/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 15:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 26/09/2021 21:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 06:00 33 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 12:00 26 mưa vừa
Thứ hai, 27/09/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 27/09/2021 18:00 24 mây rải rác
Thứ hai, 27/09/2021 21:00 24 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 00:00 25 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 03:00 30 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 06:00 33 mây thưa
Thứ ba, 28/09/2021 09:00 32 mây rải rác
Thứ ba, 28/09/2021 12:00 28 mây thưa
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Gặp gỡ những " nhà sáng chế" tương lai

14/09/2021 14:36
Để tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi phát huy năng lực sáng tạo trong hè năm 2021 nhằm phòng, chống dịch COVID-19 và sáng tạo trong tái chế các sản phẩm đã qua sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường. Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức cuộc thi " Sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2021". Đã có rất nhiều sản phẩm tái chế, sáng tạo được chính các bạn thiếu nhi thành phố Thái Nguyên tạo ra. Và theo chia sẻ của nhiều bạn thí sinh, chính kiến thức hữu ích từ những tiết học trên lớp đã tạo nền tàng và ý tưởng cho các bạn ấy sáng tạo nên những sản phẩm của mình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ các bạn học sinh trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ về những sản phẩm tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên lần thứ nhất năm 2021