gan bien cong trinh chao mung dai hoi dang
Những công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Công trình Trụ sở cơ quan Thành ủy Thái Nguyên; Nhà làm việc và Bộ phận tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính - Trụ sở HĐND, UBND thành phố và Cầu Bến Tượng là 3 trong 18 công trình được thành phố lựa chọn để gắn biển chào mừng; với tổng mức đầu tư xây dựng trên 1.330 tỷ đồng.

Các công trình, dự án được xây dựng đúng theo hồ sơ thiết kế và đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng vào thời điểm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.